HEXON – idealnie doczyści felgi

25,00 

KUP NA ALLEGRO Z OPCJĄ SMART
Kategoria:

Opis

Preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów felg ze stali, aluminium, chromu i powierzchni lakierowanej. Produkt świetnie doczyszcza felgi z osadów powstałych z pyłu z klocków hamulcowych, osadów kamiennych, wapiennych.

Preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów felg ze stali, aluminium, chromu i powierzchni lakierowanej. Produkt świetnie doczyszcza felgi z osadów powstałych z pyłu z klocków hamulcowych, osadów kamiennych, wapiennych. Środek gotowy do użycia. Posiada przyjemy zapach.

Sposób zastosowania: produkt dobrze rozpylić na czyszczoną powierzchnię, odczekać 2-3 minuty, przetrzeć gąbką lub miękką szczoteczką po czym dokładnie spłukać wodą. Przed użyciem wstrząsnąć preparatem. Ciepła woda wzmacnia działanie środka. Zaleca się wykonanie próby preparatu w mało widocznym miejscu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Ostrzeżenie!Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

Zawiera: Kwas fosforowy

Opakowanie 600 ml