ANTIHAFT SUPER PLUS

2.915,00 

KUP NA ALLEGRO Z OPCJĄ SMART

Opis

Profesjonalny, wysoce wydajny, środek antyadhezyjny, nie zawierający silikonów , zapobiegający przywieraniu cementu i betonu do form, urządzeń i narzędzi. Produkt jest w 96% biodegradowalny już po 21 dniach .

Sposób zastosowania:

Środek należy nanosić cienką , równomierną warstwą na powierzchnie wcześniej oczyszczone i wysuszone. Do aplikacji zalecane jest stosowanie opryskiwaczy, spryskiwaczy, wałków lub pędzli malarskich. Środek odporny na działanie w wysokich temperaturach.

Do zabezpieczania maszyn, urządzeń, walców gumowych stosować rozcieńczenie w proporcji 1:20 z wodą . Do form stosować proporcje 1:10 – 1:15.
W przypadku rozwarstwiania się rozcieńczonego preparatu, należy delikatnie go wymieszać. Przygotować taką ilość cieczy roboczej, która zostanie zużyta w ciągu jednego dnia roboczego.

Przy prawidłowym i właściwym stosowaniu środka, nie stwarza zagrożenia dla środowiska i nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi.

Wygląd   –  Żółta ciecz
pH  – ok. 7.7
Temperatura zapłonu  –  >250°C
Temperatura zamarzania  –  -10°C
Lepkość – 32 mm²/s w 40 C
Gęstość względna  – 0,92 (woda = 1)
Opakowanie 30l.

 

Karta charakterystyki