HEXONA – usuwa kamień w łazience

30,00 

KUP NA ALLEGRO Z OPCJĄ SMART
Kategoria:

Opis

Niezawodny preparat do mycia armatury łazienkowej i kuchennej. Usuwa wszelkie uporczywe zabrudzenia pochodzenia nieorganicznego. Doskonale usuwa kamień z kranu, umywalki, zlewu, wanny, kabiny prysznicowej i WC. Środek skutecznie usuwający rdzawy nalot z różnego rodzaju powierzchni metalowych.

Niezawodny preparat do mycia armatury łazienkowej i kuchennej. Usuwa wszelkie uporczywe zabrudzenia pochodzenia nieorganicznego. Doskonale usuwa kamień z kranu, umywalki, zlewu, wanny, kabiny prysznicowej i WC. Środek skutecznie usuwający rdzawy nalot z różnego rodzaju powierzchni metalowych. Środek gotowy do użycia. Posiada przyjemy zapach.

Sposób zastosowania: produkt rozpylić na czyszczoną powierzchnię i odczekać 2-3 minuty, Przetrzeć gąbką lub ściereczką po czym dokładnie spłukać. Przed użyciem wstrząsnąć preparatem. Ciepła woda wzmacnia działanie środka. Zaleca się wykonanie próby preparatu w mało widocznym miejscu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Ostrzeżenie!Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

Zawiera: Kwas fosforowy

Opakowanie 600 ml