bez-kategorii

Czy kostka brukowa wlicza się do powierzchni zabudowy?

Powierzchnia zabudowy to bardzo ważny termin, z którym powinien zapoznać się każdy, kto planuję budowę domu czy siedziby przedsiębiorstwa. Za tę przestrzeń uznaje się całkowity metraż, jaki naprawdę zajmuje dany obiekt.

Jednak do dziś prawo budowlane nie wskazało oficjalnej definicji tego terminu. Z tego względu wiele osób ma problem z określeniem, co rzeczywiście można uznać za powierzchnię zabudowy. Natomiast treści w Internecie często wprowadzają w błąd. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy kostka brukowa wlicza się do powierzchni zabudowy, zapraszamy do artykułu.

Powierzchnia zabudowy – co to?

Zanim przejdziemy do udzielenia odpowiedzi na pytanie: “Czy do powierzchni zabudowy wlicza się kostka brukowa?”, chcielibyśmy powiedzieć Ci, co dokładnie oznacza termin “powierzchnia zabudowy”.

Otóż zgodnie z Normą PN-70/B-02365 powierzchnie zabudowy to: “powierzchnie rzutu poziomego budynku, mierzone po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej. Do powierzchni zabudowywanej zalicza się również […] elementy budynku mające oparcie na ziemi”. Można niestety stwierdzić, że o ile w przypadku samego domu definicja ta jest dość zrozumiała, o tyle inne części zabudowy zlokalizowane na działce wciąż podlegają wielu wątpliwościom.

Pomocne może być jednak zapoznanie się z dalszymi wskazaniami wspomnianej Normy, które określają, iż do powierzchni zabudowy nie zaliczają się metraże obiektów budowlanych i ich elementy, które nie wystają ponad poziom ziemi. Nie obejmuje również konstrukcji drugorzędnych, takich jak np. daszki, schody zewnętrzne, markizy czy oświetlenie zewnętrzne. Do tej przestrzeni nie można zaliczyć także terenu zajmowanego przez obiekty pomocnicze, m.in. szopy czy szklarnie. Czy zatem kostka brukowa wlicza się do powierzchni zabudowy?

Powierzchnia zabudowy a kostka brukowa

Norma PN-70/B-02365 podaje przykłady obiektów, które nie są wliczane do powierzchni zabudowy, lecz nie da się z niej jednoznacznie odczytać, jak w tym przypadku traktować kostkę brukową. Pomocny okazuje się jednak komentarz dodany do dokumentu w późniejszym czasie. Zaznaczono w nim, iż naziemne drogi prowadzące do budynku nie są wliczane do powierzchni zabudowy. Można przez to rozumieć, że właściciele działki mają pełne prawo do ułożenia bruku bez konieczności zaznaczania tego faktu podczas zgłaszania całej zabudowanej przestrzeni.

Co nie wlicza się w powierzchnię zabudowy?

Już wiesz, czy do powierzchni zabudowy wlicza się kostka brukowa. Teraz czas poznać inne elementy, które również nie powinno się wliczać do tej przestrzeni. Należą do nich m.in.:
● elementy nieobudowane, np. loggia i balkony;
● szklarnie, szopy i cieplarnie (pod warunkiem że stanowią oddzielny obiekt – posiadający niezależne ściany oraz niepołączony z innym budynkiem);
● świetliki, studzienki, nawisy dachu, pochylnie, schody zewnętrzne i inne elementy drugorzędne;
● podziemne części obiektów, takie jak piwnice i podziemne garaże;
● niezadaszone tarasy.

Już wiesz, czy kostka brukowa wlicza się do powierzchni zabudowy, a także masz wiedzę, jakie inne obiekty nie są objęte przez ten termin. Z pewnością teraz będziesz mógł sobie łatwiej poradzić ze wszelkimi formalnościami podczas budowy. A jeśli chcesz zdobyć więcej informacji na temat kostki brukowej, zapraszamy Cię do innych artykułów dostępnych na naszym blogu. Znajdziesz w nich m.in. porady, jak dbać o bruk i poznasz świetne preparaty do czyszczenia kostki z różnorodnych zanieczyszczeń.

Porady eksperta